Firma Averium Plastics s.r.o. byla založena v roce 2012 s hlavním zaměřením
na výrobu a zpracování plastových výlisků. Naše firma je ryze českou společností
bez účasti zahraničního kapitálu.


Výrobky jsou distribuovány jak na český, tak i zahraniční trh.

Hlavním cílem firmy je uspokojení požadavků zákazníka a být pro ně spolehlivým partnerem. Pro plnění těchto cílů jsme schopni zajistit pro své zákazníky kapacity na vstřikovacích lisech s tonáží od 50 tun do 700 tun, linku na povrchové úpravy s rozměry vakuové komory - průměr 1,5 m a délka 2 m a v rámci stále narůstajících potřeb našich zákazníků další zařízení a technologie dle výrobní náplně.OP PIK Úspory energie IV. Výzva


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017042

Realizace úsporného technologického opatření ve společnosti Averium Plastics s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu Averium Plastics s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročného vstřikovacího lisu v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.